•  

   

   

   

   

   

   

   

  www.grand-halleux.be

  enjoy belgian ardennes ...

 • Reglement

  1. Het paasweekend in Grand-Halleux is een feest. Wij moedigen de deelnemers aan de verschillende activiteiten aan de regels van hoffelijkheid en fair-play na te leven. Houd het boven alles plezierig.

   

  2. Alle activiteiten staan open voor iedereen, met of zonder licentie, binnen de leeftijdsgrenzen die op de respectieve pagina's vermeld staan.

  Voor de proeven met tijdsregistratie, klassementen

  3. Worden opgenomen in het klassement: – De renners die voorbij alle punten voor elektronische tijdsregistratie zijn gekomen – De renners die de afstand waarvoor ze zich hebben ingeschreven, helemaal hebben afgelegd – De renners die niet zijn uitgeschakeld

   

  4. Elke proef wordt ingedeeld in een scratch-klassement en per categorie.

  Veiligheid

  5. Alle activiteiten vinden plaats op straten, wegen en paden die open zijn voor het verkeer. Ook al worden de belangrijkste kruispunten van de proeven met tijdsregistratie beveiligd door vrijwilligers en/of door de politie, alle deelnemers moeten, in alle omstandigheden en ongeacht de activiteit – al dan niet met tijdsregistratie -, het verkeersreglement naleven. Iedereen handelt volgens het verkeersreglement, de gemeentelijke besluiten van de plaatsen waar men doorheen rijdt of loopt en de aanbevelingen die de organisatoren bij het vertrek geven. De grootste waakzaamheid is aanbevolen.

   

  6. Voor de fietstochten is het dragen van een MTB-helm verplicht.

   

  7. Er is een verzorgingspost bij het vertrek. De deelnemers die moeten opgeven, gaan naar het dichtstbijzijnde bevoorradingspunt. De verantwoordelijke van de EHBO-post oordeelt over het nut van repatriëring van de deelnemer en van zijn materiaal (fiets) door de organisatie.

   

  8. De organisator is niet verantwoordelijk voor ongevallen of valpartijen voor, tijdens en na de activiteiten.

   

  9. Wanneer een deelnemer een ongeval vaststelt, moet hij de organisator hiervan op de hoogte brengen. Hij blijft bij het (de) slachtoffer(s) van het ongeval zonder tussen te komen totdat de hulpdiensten aankomen.

   

  10. Het noodnummer voor het weekend wordt meegedeeld bij de inschrijving en staat op de rugnummers en de zelfklevende etiketten voor de fietsers.

  Materiaal

  11. De MTB moet perfect in orde zijn. De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, beschadiging van materiaal of persoonlijke uitrusting.

   

  12. Elke deelnemer moet het stuurbord of het rugnummer dat de organisator overhandigt, vooraan aanbrengen. Ze moeten zichtbaar en leesbaar zijn voor de controlepunten.

  Gezondheit

  13. Wie deelneemt aan een van de activiteiten , moet geschikt zijn om te sporten en verklaart in goede gezondheid te verkeren. Parcours en respect voor de omgeving

   

  14. De organisatie behoudt het recht het parcours te wijzigen, met name om veiligheidsredenen.

   

  15. De deelnemers verbinden zich ertoe de omgeving en de natuur waarin zij zich bevinden te respecteren. Het is verboden om het even welk afval weg te gooien buiten de hiertoe voorziene zones op het hele parcours, op straffe van uitsluiting.

  Intrekking

  16. De annulering van de wedstrijd door de organisator wegens uitzonderlijke omstandigheden wordt beperkt tot de terugbetaling van de inschrijvingsprijs die de deelnemer heeft betaald.

   

  17. Bij intrekking vanwege de deelnemer worden de kosten terugbetaald bij gerechtvaardigde overmacht en op overlegging van een geldig medisch attest, op voorwaarde dat de organisatie per e-mail op de hoogte is gebracht voordat de proef plaatsvindt.

  Diversen

  18. Een renner die is geschorst wegens dopinggebruik, mag niet deelnemen aan de wedstrijd .

   

  19. De deelnemers geven de organisatie uitdrukkelijk de toestemming om hun foto te gebruiken in het kader van de promotie voor de proef.

   

  20. Deelname aan de proef houdt in dat de deelnemer kennis heeft genomen van dit reglement en dat hij alle bepalingen ervan aanvaardt.

 • Onze sponsors

  Bedankt voor uw steun!

  ×
  Terms & Conditions
  BESCHERMING VAN HET PRIVE-LEVEN
  
  Bij het bezoek op een website, dus ook op de onze, worden verschillende gegevens automatisch geregistreerd. Het gaat b.v. over het ID-nummer van uw computer, de uurtijd van uw bezoek, de duur, de bezochte pagina's, het datum van uw bezoek, enz. Wij verplichten ons deze gegevens enkel maar te gebruiken in het kader van de analyse en de verbetering van onze website. Wij verplichten ons ook deze gegevens niet verder te geven aan derden.
  
  Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites naar welke we een link leggen.
  
  ALGEMENE VOORWAARDEN
  
  Onze algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar.
  
  IMPRESSUM
  Copyright 2017 - Alle rechten voorbehouden
  
  Verantwoordelijke uitgever:
  Nicolas Graff
  
  Made by Web-2-Go & Mathie Consulting
  www.mathie-consulting.com
  
  Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en videos alsook de indeling ervan op deze website vallen onder de bescherming van de auteursrechten en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd worden, noch verdeeld, noch veranderd, noch aan derden overhandigd worden. In deze website worden bovendien afbeeldingen gebruikt, waarvan het copyright aan derden toebehoort.
  Deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen de verantwoordelijke uitgever en de producenten ervan geen garanties bieden voor de nauwkeurigheid en/of foutloze inhoud ervan. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die direkt of indirekt door het gebruik van deze website zou ontstaan.
  
  Het geestelijk eigendom dat in deze website is opgenomen, is beschermd. Door het online plaatsen van deze website geven de producenten geen toestemming om dit eigendom door derden te laten gebruiken. De producenten kunnen niet verantwoordelijk gemaakt worden voor de inhoud (tekst, afbeeldingen, links) inclusief gebruiksrechten) die door de klant en zijn redacteurs ingevoerd worden.
  
  Fotos La Hallonienne by Arnaud Siquet