•  

   

   

   

   

   

   

   

  www.grand-halleux.be

  enjoy belgian ardennes ...

 • Reglement

  De regels van de BAMS-wedstrijd zijn van toepassing Règlement BAMS 2023 – BAMS 2023 (wordpress.com)

  1. Het paasweekend in Grand-Halleux is een feest. Wij moedigen de deelnemers aan de verschillende activiteiten aan de regels van hoffelijkheid en fair-play na te leven. Houd het boven alles plezierig.

   

  2. Alle activiteiten staan open voor iedereen, met of zonder licentie, binnen de leeftijdsgrenzen die op de respectieve pagina's vermeld staan.

  Voor de proeven met tijdsregistratie, klassementen

  3. Worden opgenomen in het klassement: – De renners die voorbij alle punten voor elektronische tijdsregistratie zijn gekomen – De renners die de afstand waarvoor ze zich hebben ingeschreven, helemaal hebben afgelegd – De renners die niet zijn uitgeschakeld

   

  4. Elke proef wordt ingedeeld in een scratch-klassement en per categorie.

  Veiligheid

  5. Alle activiteiten vinden plaats op straten, wegen en paden die open zijn voor het verkeer. Ook al worden de belangrijkste kruispunten van de proeven met tijdsregistratie beveiligd door vrijwilligers en/of door de politie, alle deelnemers moeten, in alle omstandigheden en ongeacht de activiteit – al dan niet met tijdsregistratie -, het verkeersreglement naleven. Iedereen handelt volgens het verkeersreglement, de gemeentelijke besluiten van de plaatsen waar men doorheen rijdt of loopt en de aanbevelingen die de organisatoren bij het vertrek geven. De grootste waakzaamheid is aanbevolen.

   

  6. Voor de fietstochten is het dragen van een MTB-helm verplicht.

   

  7. Er is een verzorgingspost bij het vertrek. De deelnemers die moeten opgeven, gaan naar het dichtstbijzijnde bevoorradingspunt. De verantwoordelijke van de EHBO-post oordeelt over het nut van repatriëring van de deelnemer en van zijn materiaal (fiets) door de organisatie.

   

  8. De organisator is niet verantwoordelijk voor ongevallen of valpartijen voor, tijdens en na de activiteiten.

   

  9. Wanneer een deelnemer een ongeval vaststelt, moet hij de organisator hiervan op de hoogte brengen. Hij blijft bij het (de) slachtoffer(s) van het ongeval zonder tussen te komen totdat de hulpdiensten aankomen.

   

  10. Het noodnummer voor het weekend wordt meegedeeld bij de inschrijving en staat op de rugnummers en de zelfklevende etiketten voor de fietsers.

  Materiaal

  11. De MTB moet perfect in orde zijn. De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, beschadiging van materiaal of persoonlijke uitrusting.

   

  12. Elke deelnemer moet het stuurbord of het rugnummer dat de organisator overhandigt, vooraan aanbrengen. Ze moeten zichtbaar en leesbaar zijn voor de controlepunten.

  Gezondheit

  13. Wie deelneemt aan een van de activiteiten , moet geschikt zijn om te sporten en verklaart in goede gezondheid te verkeren. Elke deelnemer zonder licentie moet een medische verklaring van goede gezondheid en geschiktheid voor sportbeoefening kunnen overleggen.

   

  Parcours en respect voor de omgeving

   

  14. De organisatie behoudt het recht het parcours te wijzigen, met name om veiligheidsredenen.

   

  15. De deelnemers verbinden zich ertoe de omgeving en de natuur waarin zij zich bevinden te respecteren. Het is verboden om het even welk afval weg te gooien buiten de hiertoe voorziene zones op het hele parcours, op straffe van uitsluiting.

  Intrekking

  16. De annulering van de wedstrijd door de organisator wegens uitzonderlijke omstandigheden wordt beperkt tot de terugbetaling van de inschrijvingsprijs die de deelnemer heeft betaald.

   

  17. Bij intrekking vanwege de deelnemer worden de kosten terugbetaald bij gerechtvaardigde overmacht en op overlegging van een geldig medisch attest, op voorwaarde dat de organisatie per e-mail op de hoogte is gebracht voordat de proef plaatsvindt.

  Diversen

  18. Een renner die is geschorst wegens dopinggebruik, mag niet deelnemen aan de wedstrijd .

   

  19. De deelnemers geven de organisatie uitdrukkelijk de toestemming om hun foto te gebruiken in het kader van de promotie voor de proef.

   

  20. Deelname aan de proef houdt in dat de deelnemer kennis heeft genomen van dit reglement en dat hij alle bepalingen ervan aanvaardt.

 • Onze sponsors

  Bedankt voor uw steun!

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image